Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Most tényleg védjük a környezetünket?

Most tényleg védjük a környezetünket?

Tanult, művelt, szakértelemmel rendelkező vezető emberek irányítják az országokat. Legalábbis úgy tűnik. Őket kiegészítik a különböző témákban jeleskedő szakértő csoportok. Ilyen intézmény lenne a környezetvédelemmel foglalkozó szervezet. Ez a téma nagyon sokat jelent. Ha globálisan nézzük, akkor mindent, ami a Földön a természet ellen irányul, és azt próbálják védeni. A szárazföldek, a vizek, a légkör védelme ebbe a tárgykörbe tartozik. Jóval nagyobb a jelentősége, mint gondolnánk. Az emberek fejéből egyre jobban kiesik ez a tárgykör. Nincs vele kellőképpen foglalkozva. Nincs megfelelő tájékoztatás. Pedig ezzel saját magunkat is védenénk. De mint tudjuk, az ember nem ilyen. Pusztítja saját magát és környezetét. Ma már sok olyan hely van, amit be kellet zárni a látogatók elől, mert túlszennyezték. Ez a mai modern ember egyik ismérve. Egyszerűen nem érdekli, hogy mi történik körülötte. Illegális hulladéklerakók, utak, vasutak, folyópartok, tavak környéke, turista utak vonala, és még lehetne sorolni, ahol meg lehet találni az ember kézjegyét, a szemetet. Vajon miért nem foglalkoznak többet ezzel a kérdéssel? Kis csoportok próbálnak valamit tenni, de nem sok sikerrel. Sem pénzük, sem hatalmuk nincs arra, hogy hathatós dolgokat tegyenek. Sok esetben ellenségként kezelik ezeknek a szervezeteknek a tevékenységét. De valójában mi történik? Még a mai napig is politikai és érdekcsoportok irányítják a környezetvédelmet. Azok a tanult, művelt, szakértelemmel rendelkező vezető emberek, és az őket támogató szakértői társulat döntésképtelen. Konferenciák, rendezvények, bemutatók, fórumok sokasága zajlik világszerte, több ezer úgymond szakértő emberrel, mégsem tudnak olyan intézkedéseket, döntéseket hozni, amellyel változtatni lehetne a Föld elszennyeződése ellen. A környezetvédelem egy átfogó intézményi rendszer lenne. Ebbe beletartozik minden, ami védi a szárazföldeket, vizeket és a légkört. Ez az ember élettere. Ha ez sérül, károsodik, akkor az ott tartózkodó minden élőlény károsodik. Ennek folyamata már látható. Az érdekes, hogy ennek a tényét már az 1970-es években elemezték, sőt, figyelmeztettek rá, hogy változás fog történni. Akkor a 2000-es évet adták meg a lényeges változási időszaknak. Azóta tudjuk, hogy ez valóban igaznak bizonyult, hiszen ma már tapasztaljuk annak a jelzésnek a folyamatát. A döbbenetes, hogy azóta sem történt jelentős változás a klímavédelemben. Tudják, a természetben minden összefügg mindennel. A környezetvédelem szoros összhangban van Földünk klímájával. Mi érinti igazán közelről az embereket? Hát persze, az időjárás alakulása.

Ez a téma már igen régóta foglalkoztatja az emberek. Ha egymással találkoznak biztos, hogy szóba kerül az időjárás. Mindenkinek más és más véleménye van erről. Ezzel viszont meg is áll a dolog, hiszen csak azok az információk állnak rendelkezésre, amit mondanak az egyes helyekről. Kicsit sanyarú az egész, hiszen egy adott aránylag nem nagy területről néha jelentős eltérést mondanak. Néha nem ritka a tíz fokos hőmérsékletbeli eltérés két meteorológus között. Van valami, ami talán a tévedés mellett szól. Mégpedig az, hogy ma már egyre nehezebb előre jelezni az időjárás változásait azért, mert kezd egyre inkább szélsőséges lenni. Magyarul, nem lehet kellő bizonyossággal megmondani az időjárás alakulását, mert egyre több nem várt tényező befolyásolja azt. Tehát marad a találgatás. Ezek mentén gondolkodnak az emberek, és mondanak véleményt. Hol jót, hol rosszat, mert hát az ember eléggé szélsőségesen is tud gondolkodni sok mindenről. Egy valamit azért elmondhatunk: az embereket nem nagyon érdekli, hogy milyen változások zajlanak a Földön. Az érdekli, hogy ha nyaralni megy, akkor jó idő legyen, azaz napsütés, kellemes időjárás. Persze lehetne azt is mondani, hogy miért érdekelje globálisan az időjárás. A helyzet az, hogy egy bolygón élünk, és nem arról szól a dolog, ha melegem van, akkor hűs szobába megyek, ha fázom, akkor befűtők, és élvezem a jó kis meleget. A Föld, talán ezt nem mindenki tudja, vagy nem gondolkodott el még rajta, de a legtökéletesebb űrhajó. Mindent biztosít a rajta utazó több milliárd embernek. Vajon meddig? Ha végig követjük az évezredeket, az ember romboló hatásai miatt bizonyos területek átmenetileg veszélybe kerültek. Azért említem, hogy átmenetileg, mert vannak bizonyos folyamatok, melyeket a természet ügyesen ki tud javítani, helyre tud hozni. Sajnos emberi tulajdonság, hogy ahol megtelepszik, ott teljesen kihasználja a természet adta lehetőségeket mindaddig, amíg van mit. Ha kimerítette, odébb áll, és máshol folytatja az addigi romboló munkáját. Hallani arról, hogy vannak természeti népek, akik együtt, harmóniában élnek a környezetükkel. Biztos vannak ilyenek, de csak gondoljunk bele, hogy már több olyan város van, mely messze meghaladja némely ország egész lakosságát. Bele lehet gondolni, hogy a több tízmillió embert el kell látni mindennel. És ezek csak a nagyvárosok. Ha figyelembe vesszük a  Föld jelenlegi lakosságát, amely ma már több mint 7,7 milliárd fő, akkor alaposan el lehet gondolkodni, mennyi minden kell ahhoz, hogy ennyi embert el lehessen látni nap mint nap. Őrült feladat. Ahhoz, hogy ez megvalósuljon, alaposan igénybe kell venni a szárazföldek és vizek adta lehetőségeket. Sajnos immár sok esetben túlzottan is. Ami nagyon lényeges, hogy a szennyezés a legfőbb gond. Az óceánok, a tengerek, a szárazföldek, a folyók, a tavak, a légkör, mind ki van téve ennek a veszélynek. Ki figyel erre oda? Rossz hírem van. Akinek hatalma és pénze van arra, hogy ezzel érdemben tudna foglalkozni, éppen azoknak az embereknek az érdekei nem találkoznak Földünk védelmével. Mi a következmény? Sajnos alaposan benne vagyunk olyan változásokban, aminek kiváltó okát nagyon gyorsan meg kellene szüntetni. Hogy ez mennyire nem egyszerű feladat, mi sem érzékelteti jobban, mint a következő néhány gondolatsor. Elöljáróban csak annyit, hogy valami nagyon zátonyra futott ezzel kapcsolatban is. Az alábbi sorok letölthetők az internetről.

Mi az IPCC?

Az éghajlatváltozással foglalkozó kormányközi testület. Az IPCC-t azért alakították, hogy a politikai döntéshozók rendszeres tudományos értékelést adjanak az éghajlatváltozásról, annak következményeiről, és a lehetséges jövőbeli kockázatokról, valamint, hogy alkalmazkodjanak az alkalmazkodási, és enyhítési lehetőségekhez. Értékelése révén az IPCC meghatározza az éghajlatváltozással kapcsolatos ismeretek állapotát. Meghatározza, hogy hol vannak megállapodások a tudományos közösségben az éghajlatváltozással kapcsolatos témákról, és ahol további kutatásra van szükség. A jelentéseket több szakaszban is megfogalmazzák és felülvizsgálják, így biztosítva az objektivitást és az átláthatóságot. Az IPCC nem végez saját kutatást. Az IPCC-jelentések semlegesek, politikailag relevánsak, de nem szakpolitikai előírások. Az értékelő jelentések kulcsfontosságú szerepet töltenek be az éghajlatváltozással kapcsolatos nemzetközi tárgyalásokban. Az ENSZ Környezetvédelmi Programja (ENSZ Környezet) és a Világ Meteorológiai Szervezete (WMO) által létrehozott 1988-ban az IPCC-nek 195 tagja van.

A fenti sorok az interneten elérhetőek, bárkinek. 

Ebből a néhány sorból is kitűnik, hogy semmiféle szakmai alapja nincs annak, amit több tíz oldalon keresztül lehet olvasni. Mivel politikusok, ahogy lehet olvasni, tartják ezeket a fórumokat, akik nem értenek hozzá, hiszen nem szakemberek, erősen megkérdőjelezhető ezen sorok valódisága. Nem beszélve arról, hogy minden adat valahonnan átvett, azaz, semmiféle saját szakmai tapasztalat nem áll a háttérben, többek között azért, mert a testület nem is végez kutató munkát, tehát sem kutatói végzettséggel, sem saját megfigyeléssel nem rendelkeznek. Aki néhány órát rászán arra, hogy kissé tájékozódjon az éghajlat változás terén, akkor könnyen össze tudja szedni a szükséges adatokat a különböző portálokon. Ehhez semmiféle szakmai hozzáértés nem kell. Egyszerű érdeklődés. A több tíz oldalon taglalt dolgok a felmelegedés egy bizonyos fokára térnek ki bőven. Annak is utána lehet nézni, hogy már az 1975-ös években született egy írás, ami előrevetítette a hőmérséklet növekedési ütemét. 1975-ben a 2010-es évvel riogattak, az 1980-as évek környékén 2030-as évek kerültek elő, napjainkban, azaz, 2019-ben a 2050-es év került elő, sőt még későbbi időpontok. Na, itt van az, amikor politikusok, hozzá nem értő emberek nyilatkoznak a Föld várható jövőjéről. Ha nagyon ki akarnám sarkosítani, akkor azt mondanám, hogy kérdezzenek már meg egy 60-70 éves embert, aki nem tudományos munkatárs, hogy vajon ő mit észlelt ezalatt a néhány évtized alatt. Meg fognak lepődni. Ugyanazt mondják, amit a jelentések állítanak. A szomorú az, hogy 195 taggal rendelkező szervezet képtelen olyan döntéseket hozni, ami hasznos. Visszautalok arra, hogy már az első jelentés 1975-ben íródott. Több mint negyven éve. Ennyi idő sem volt arra elég, hogy kellő és hasznos döntéseket hozzanak. Mondhatják, hogy akkor még ez a szervezet nem is működött. Valóban, mert 1988-ban alakult, de volt más helyette. Tessék tudomásul venni, egy politikus soha nem tud kellő szakmai hozzáértéssel nyilatkozni semmiről. Egy nyilatkozattétel kapcsán mások által gyűjtött adatokat közzétenni, és azt magyarázni enyhén szólva felelőtlenség. Miért? Mert ami nagyon elterjedt ma már, hogy úgymond, többféleképpen lehet értelmezni valamit. Na, erről van szó. Egy politikus a saját érdekei szerint dönt. Innentől kezdve bukott a „mutatvány”. Ha ténylegesen úgy lenne, mint amiket emlegetnek ezzel kapcsolatban, akkor már régen megtehették volna, hiszen politikusként hatalmuk és pénzük is megvolt, megvan hozzá. Nem így történik. Ebből az következik, hogy egyéni érdekek mentén halad a mai napig is minden. Kérdezem én: 195 ország vezetői ennyire döntésképtelenek, hogy ennyi idő után sem tudnak megfelelő alternatívát kigondolni, kitervelni és végrehajtani? A válasz nagyis egyértelmű. Igen, ennyire döntésképtelenek. Saját érdekek mentén halad még mindig minden. Nincs változás közel 50 év távlatában sem. Akkor miről beszélünk egyáltalán. Apró kis civil szervezetek erőlködnek valamiért, és elérnek nagyon csekély részeredményeket. A világnak nem erről kellene szólnia. Ki fogja elszenvedni ennek a kárát? Az unokáink, és azok gyerekei. Nem számít semmi. Az ember, mint olyan már nem is tudni hányadrangú fél ebben a rendszerben. A minap éppen olyan ember, aki állítólag művelt, iskolázott valaki, azt a kijelentést tette, hogy az emberek, és itt a nőkről van szó, termékenységi ráta mentén haladjanak. Miről van szó? Ennyire becsülik a nőket? Lassan már azt fogják mondani, hogy kevés gyereket fialnak a nők. Itt tartunk. Ennyire érdektelen és érdemtelen a lakosság. Semmibe veszik őket. Elnézést, kissé eltértem az eredeti témától, de kikívánkozott belőlem. Egy szó, mint száz, az ember, mint egyén, vagy mint csoport, nem tud megfelelő erőt képviselni ahhoz, hogy bármiféle változtatást aránylag hamar végrehajtson. Miért írom, hogy aránylag hamar? Mert sajnos elérkezett az az időszak, amikor olyan változásoknak vagyunk tanúi, és olyan változások történnek, amiket lassan nem lehet visszafordítani. Az állítólagos tudós társadalom sem tud mit tenni. Csak egy érdekesség. Amikor egy vezető kutatónak azt mondják, hogy a fizetéséért azt publikálja, amit ők mondanak, akkor azt hiszem, nagy baj van. De nézzük tovább az időjárás okozta változásokat. Egyszerű tapasztalati tény, hogy változások történnek világszerte az időjárás területén. Ehhez semmilyen végzettség, semmilyen szakmai hozzáértés nem kell. Simán tapasztalat. Na, ezen a tapasztalati tényen rágódnak immár közel 50 éve tudósnak mondott politikusok. Miről beszélünk egyáltalán? Érdemes bármit is mondani ezzel kapcsolatban? Semmi előrelépés nincs. Szomorú, de azt hiszem, nem is lesz. Nagyon nagy dolognak kell ahhoz történni, hogy bármiféle változás bekövetkezzen azoktól az emberektől, akik érdekek mentén hoznak döntéseket a Föld változásaival kapcsolatban. Legtöbbször globális mértékekről beszélnek, pedig érdemes kisebb méretekben is gondolkodni. Egy földrész, illetve egyes országok szintjén. Sokan hallgatnak és néznek híreket. Olyan különleges eseményekről hallani beszámolókat, amit korábban el sem lehetett képzelni. Magas hőmérsékletek, erdőtüzek, áradások, viharok, stb. Korábban is voltak, csak nem ekkora, és nem ilyen szélsőséges mértékben. Talán az lesz a legszemléletesebb, hogy megnézzük hazánk 10 éves változását, hőmérséklet és csapadék viszonylatában. Megdöbbentő értékek kerülnek elő. Ezekhez az adatokhoz bárki hozzáférhet, bárki megnézhet, bárki tájékozódhat felőle. Nézzük. 1960-ban hazánk hőmérsékleti középértéke 11,20 Celsius fok, 2019-ben 14,00 Celsius fok. Emelkedés: 2,8 Celsius fok. Ami még lényeges, hogy a csapadékmennyiség jelentősen csökkent. 1960-ban az éves országos csapadék összeg 566 mm, 2019-ban 512 mm. Megdöbbentő nem? Kis hazánkban is vannak olyan helyek, ahol hónapokig nem esik eső. Hatalmas kár a mezőgazdaságnak, és nem utolsó sorban a fogyasztóknak, akik vásárolják ezeket a termékeket, mert őrült árakat kérnek el értük. Már ilyen szinten is érezhető a változás. Sajnos egyre pontatlanabbak az előrejelzések éppen amiatt, hogy sokkal erőteljesebbek, és sokkal kiszámíthatatlanabbak a változások. Sok más dolgot is lehetne még írni erről a témáról, de nem az a cél, hogy adatokkal, és más tényekkel traktáljak bárkit is. A cél az, hogy egyre többen nézzenek utána ezeknek a tényeknek, ezeknek az adatoknak, és minél többet tudjanak meg az emberek a változások mikéntjéről, hiszen ez is környezetvédelem. Remélem, van rá igény. Remélem arra is van igény, hogy ne azzal a szöveggel találkozzon bárki is, és elégedjen meg, ami manapság nagyon elterjedt. Ez pedig a feltételezés, talán, esetleg, elképzelhető, és más hasonló szavak, melyek semmi biztosat nem takarnak, és semmi konkrétummal nem szolgálnak. Ne a bizonytalanság és a homályos célozgatások legyenek a hírforrások alapjai, hanem a konkrét információk. Tudom a hír akkor hír, ha van benne valami extrém dolog, még akkor is, ha az egyáltalán nem igaz. Sajnos ezt is el kellene kerülni, mert a félretájékoztatás hatalmas károkat tud okozni. Vagy ez a cél az időjárás terén is? Ma az emberek ezeken a híreken lovagolnak, ezeket hallják minden honnan, és ezeket adják tovább, még akkor is, ha nem valóságosak. A szomorú, hogy egyáltalán nem néznek utána ezeknek a dolgoknak. Ma az internet adta világban ez nagyon is egyszerű lehetne, de még ez az egyszerű dolog sem érdekli az embereket. Elszakad a valóság és az illúzió világa. Az illúziót táplálják belénk, a valóságot elzárják előlünk. Itt tartunk minden téren, és ami nagy ütőkártya lehet némelyek kezében, az nem más, mint maga az időjárás változása, annak minden vonzatával együtt. Rengeteg táblázatot, összehasonlítást lehetne egymás mellé tenni. Nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy miképpen lehetne ezeken a már kialakult helyzeteken változtatni, ha egyáltalán kell. Miért mondom ezt? Mert azért valljuk be őszintén, vannak elég erős csúsztatások elég sok területen. Arra gondolok, hogy vannak hírek, melyekben adatok hangzanak el, és ezek az adatok nem valósak. Soknak utána kellene számolni, és máris kitűnne, hogy valami nem stimmel. Valószínű itt sem a korrekt és valós tájékoztatás a lényeg, hanem a félrevezetés. Kicsit talán korrigálni kellene ezen. Nem is a félrevezetés, hanem a tudatlanság, az egyes leközölt hírek mögötti érdektelenség, mely azt eredményezi, hogy valótlan állítások kerülnek a köztudatba. Ez a valótlan hír marad meg az emberekben, mert kimeríti a „hír” fogalmát, úgymond eladhatóvá kell tenni az adott dolgot. Mindennek a hátterében a pénz áll. Tudják, egy kutató azt kutassa, amiért fizetik. Magyarul azt publikálja, amire utasítják, és amit elvárnak tőle. Nem számít, hogy az a valami nem éppen igazán fedi a valóságot. Még csak annyit. Látható, hogy nem szakértői szinten zajlanak a tevékenységek. Ez a hozzá nem értés egy idő után valóban komoly károkat okoz minden területen. Ez alól nem kivétel a klímaváltozással, vagy az időjárás változással való foglalkozás sem. Ha az adatok hibásak, a következtetéseket nem tapasztalattal, hozzáértéssel rendelkező személy mondja, akkor eltorzul minden. Azt már sajnos látjuk, hogy egy adott dolgot többféle képen lehet magyarázni. De csak magyarázni. A mért adatok komoly érvek. Azokat nem lehet így, vagy úgy értelmezni. Egy mért és ellenőrzött adat csak egy dolgot közvetít az ember felé. Valós dolgot. Ennek mellőzése már komoly, sőt nagyon komoly változást okozhat egyes területeken. Az időjárás, mint nagyon fontos terület, ezt nem engedheti meg magának, mert az egész földgolyó függ ettől. A környezetvédelem a legfontosabb eleme annak, hogy egészséges bolygón egészséges élet legyen. Védjük ezt a tökéletes űrhajót, amely már közel nyolc milliárd embert szállít.       

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.
 


Utolsó képArchívum

Naptár
<< Október / 2022 >>


Statisztika

Most: 1
Összes: 114020
30 nap: 1268
24 óra: 63