Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Merre tart a világ?

Merre tart a világ

Első rész

Talán azzal kezdeném, hogy a történelem során mindig voltak vezetők, és olyanok, akik ezt elfogadták, mert megbíztak bennük. Az idők folyamán ez kissé megváltozott, módosult, negatív irányba. Manapság a világháló sok érdekes információval szolgál, és nagyon sok esetben sajnos nem éppen találkozik a több évtizedes tapasztalatokkal. Csak a témával szorosan összefüggő lényeges dolog. Sehol nem találtam, az általunk korábban tanult történelmi ténnyel. A következő meghatározást találtam az államra, illetve a társadalomra.  

Az állam politikailag független, nemzetközileg elismert, határokkal körülvett földrajzi egység. A társadalmiasulás fejlett formája. Olyan intézményrendszer, amely egy földrajzi terület lakóit politikailag szervezi egységgé. Ennek eszköze a legfőbb hatalom központosított gyakorlása a közigazgatás és az erőszakszervezetek révén. Forrás: Wikipédia

Bizonyos állandó és egyetemesnek tekinthető cél által egybekapcsolt egyéneknek szabályok által rendezett összességét tekintjük társadalomnak.

Forrás: A társadalom az emberiség művelődésének és gazdasági életének fejlődése Stein Lajos berni egyetemi tanár tanulmánya

Ezzel szemben egy határozott, és egyértelmű meghatározást tanultam korábban. Így hangzik: az állam egy erőszakszervezet, melyben az uralkodó kisebbség gyakorolja hatalmát, az elnyomott többség felett. Ez a definíció tökéletesen igaz, bármilyen államforma is alakuljon ki. Mindent elmond, és tökéletesen illeszkedik az egyes államformákra. A Földön különböző államformák, társadalmak alakultak ki. Ezeknek a rendszereknek vezetőik vannak, akiket választottak, illetve, akiket kineveztek. Idővel, amit már napjainkban is lehet tapasztalni, valahogy kezd megváltozni. Vannak olyan egyének, akik ezeket az államformákat próbálják befolyásolni, ezáltal módosítani. Hogy miért? Hát a hatalom miatt. Az ember egyik alapvető tulajdonsága, hogy uralkodjon mások felett. Vajon mi kell ahhoz, hogy ezt elérje? Hát persze, pénz. Nagyon sok pénz. Vajon mit akarhatnak elérni sok pénzzel, és hatalommal? Hát az Új Világrendet. Furcsának tűnik? Sokaknak talán igen. Sőt, biztos. Ezt a ma még hihetetlennek, és furcsának talált dolgot szeretném közelebb hozni az emberekhez, ami azért nem lesz egyszerű, mert már nem abban a dimenzióban él a lakosság, és ezt már az egész Föld lakosságára értem. Ennek a rendszernek kommunikációja, informatikai háttere annyira rögzült az emberekben, hogy nagyon nehéz, sőt talán már lehetetlen visszafordítani. Összeesküvés elmélet? Ugyan. Ma már ide sorolnak minden olyan cikket, írást, ami ezt a témát érinti. Ki mond igazat, és ki hazudik? A történelem bizonyítja, hogy a hatalom, és pénz szintjén, és annak megszerzése érdekében, mindenre képes az ember. Mondom mindenre. Nézzen mindenki körül egy kicsit a nagyvilágban. Először maga körül, aztán a világháló lehetőséget ad arra, hogy távolabbról is információt gyűjtsön. Tudom nem egyszerű kiválogatni a megközelítőleg valósnak látszó dolgokat. Valamennyi élettapasztalat kell hozzá, legyen hová visszanyúlni, és legyen mihez viszonyítani. Ezt azért is említem, mert nagyon, de nagyon sok dolog a szerint van meghatározva, amit az uralkodó osztály szeretne. Ez a magatartás minden szintre érvényes, de főleg a tömegtájékoztatás a célpont, hiszen ez a fő kommunikációs forrás ahhoz, hogy változtatni, módosítani, befolyásolni tudják az embereket. De ne szaladjunk ennyire előre. Szeretnék aránylag átfogó leírást adni a mai világ létezéséről. Ez persze saját vélemény, de az is elképzelhető, hogy olvasóim közül lesznek páran, akik kérdéseket tesznek fel, utána járnak dolgoknak, szeretnének még jobban belelátni folyamatokba. Előre mondom, nem lesz egyszerű. Olyanok is biztos lesznek, akik azt mondják, jó, de nem érdekel, vagy még durvább vélemény. Nem az ész osztás a lényeg, hanem a tájékozottság igényének felkeltése. Négy fő szempont szerint próbálom megközelíteni a kérdéseket. A zene, a drog, a szex, és a szórakozás.

Merre tart a világ

Második rész

Joggal fel lehet tenni a kérdést: vajon miért ezek? Egyszerű a válasz. Azért, mert ezeken a csatornákon, és a hozzá fűződő számtalan szálon keresztül lehet az embereket befolyásolni, tudatukat módosítani. De vajon miért? Hogy olyan társadalmat lehessen kialakítani, mely tökéletesen megfelel az Új Világrend követelményeinek. Melyek a legfontosabbak. A világrend átalakítását az úgynevezett „szórakoztatás társadalmának” felépítésével kell elkezdeni, amelyben a korlátlan fogyasztás iránti sóvárgást tömegessé kell tenni, előtérbe kell helyezni az anyagiasságot, ellentéteket szítani embercsoportok, emberi közösségek, egyének között. El kell érni, és terjeszteni az ál-, illetve hamis tudományokat, melyek segítségével a tömegek hiszékennyé, tájékozatlanná, és ezáltal manipulálhatóvá válnak. Ide tartozik az oktatás, humánműveltség fokozatos leépítése, és a tömegek alulművelté tétele, valamint az emberek gondolkodásról való leszoktatása. Talán ide passzol egy régi mondás: kenyeret, cirkuszt. Ismerős? A római korban volt ennek fénykora, és úgy néz ki manapság is felütötte a fejét.

Zene: ez is már egy ősi cselekvésforma, mindig is jelen volt az ember életében. Ha arra gondolunk, hogy bizonyos társadalmak lakói a spirituálé zenéjével fejezték ki érzelmeiket, társadalmi helyüket. Vagy a 60-as években kezdődő hippi korszak zenéire gondolva igen érdekesen formálódott az akkori fiatalok érdeklődési köre. Ebben is nagy szerepe volt a zenének. Ez adta az alapot ezeknek a csoportoknak. Komoly tüntetések, és rendbontások is voltak a lázító zene miatt. Csak egy érdekesség. Vajon az Afrikai, és Ázsiai országokban miért nem terjedt el ez a „létforma”? Zenével hangulatot, érzelmeket lehet kiváltani. Hatalmas tömegeket lehet e köré csoportosítani. Miért jó ez? Mert ezáltal, és ezek révén olyan információkat lehet közölni főleg a fiatalok felé, akiket bőven lehet ezzel változtatni, világnézetüket módosítani. A zene stílusa nagyban befolyásolja a hallgatóságot, és mintegy kultuszt épít köré. Ennek követése, és a hozzá fűződő számtalan szál csoportokat hoz létre, melyek gondolatai nem biztos, hogy találkoznak. Vannak, akik a zene szépségéért, de vannak olyanok, akik más dolgokért rajonganak egy-egy előadás kapcsán. Hihetetlen tömegről van szó. Csak képzeljük el: falunapok, tömegrendezvények, koncertek, tehetségkutató műsorok. A nagyközönség gondolataiba már most bele van ültetve ezeknek az eseményeknek a lefolyása. Ma már szinte minden faluban van valamilyen rendezvény. Igaz több mindent is szolgál egyszerre. Az egyes koncertek, tehetségkutató műsorok, sok esetben egy országot ültetnek a televízió elé. Mi mindent kivált az emberekből egy ilyen esemény. Sok esetben teljesen kivetkőznek magukból. Értelmetlen, érthetetlen dolgokat produkálnak sok millió ember szeme láttára. Az egyén saját túlértékelése, az adott előadás rossz másolása, és több mindent is lehetne sorolni a mellett, hogy milyen színvonalon zajlanak ezek az események. Hozzá nem értő személyek mondanak véleményt. Az egész eltolódott egy torz irányba, a minőség rovására. De ez nem számít. Ez is hangulat, és érzelem formáló. Hogy ez miért baj? Ez addig nem baj, amíg normális keretek között zajlik. A baj ott kezdődik, amikor felfokozott érzelmi hangulatban, némi tudatmódosító segítségével szétvernek kirakatokat, kötekednek, és kikelve magukból randalíroznak az utcákon. Ez már az emberi közösségek egymással való szembenállása, az ellentétek felszínen tartása, ami egy cél.

Drog: számtalan híradás számol be kisebb, nagyobb kábítószer fogásról. Sajnos ezt nem lehet, és nem is fogják soha kiiktatni egyetlen egy társadalomból sem. Hiába küzdenek ellene, túl nagy pénz, és túl nagy hatalom, tartozik hozzá. Csak néhány adat. A 15-16 éves diákok 27% már kipróbált valamilyen szert. Nemek közötti különbség nincs. Nagyon sok cikk szól a kábítószer fogyasztás káros hatásaitól, de ez sem gátja annak, hogy vevővé váljanak. Csak néhány mellékhatás: butulás, érdektelenség, egészségügyi kockázat, befolyásoltság, kihasználás. Ezek a fiatalok sem értelmi, sem érzelmi motivációval nem rendelkeznek. A saját maguk útját próbálják járni, annak ellenére, hogy jó esetben a család próbál segíteni, nem sok sikerrel. Sajnos az előbbi témakör egyik alkotóeleme éppen ez, a tudatmódosítás, mert erről beszélünk. Elterjedése egyre szélesebb. Fogyasztók mindig lesznek, és főleg fiatalok. Csak egy példa. A felnőtt lakosság 18-65 év között, kb. 10% rendszeres kábítószer fogyasztó. Sajnos van ennél rosszabb. Az idősebb generáció az alkohol és cigaretta mellett gyógyszereket fogyaszt visszaélésszerűen, míg a fiatalok, egészen korai időszaktól inkább az új pszichoaktív szereket használják. A szintetikus kannabinoidokról azt mondják, hogy olcsó, gyorsabban és intenzívebben hat, könnyű hozzáférni és legálisnak vélik. Az újfajta pszichoaktív szereket elsősorban a fiatalok használják, már 12–13 éves kortól. Van Magyarországon olyan település, ahol a fiatalok több mint fele fogyaszt valamilyen szert. A napi droghasználat sem ritka. A szerválasztás okaként a klasszikus okokat soroltak fel: elfelejtik a problémákat, csökkenti a magányérzést, menő, unalom ellen. A drogokkal és a függőség természetével kapcsolatos minden tudás és áltudás, illetve tudatlanság meglehetősen kollektív. Hihetetlen pénzek cserélnek gazdát, aránylag rövid idő alatt. Van egy érdekes szó: menő. Lefordítom: irigylésre méltó. Na, ez az, amikor kezd érdekessé válni a helyzet. Azért irigyel másokat, mert én nem tudok, nem lehetek ostoba, mert nem állok drog hatása alatt, azaz normális vagyok. Most finoman fejeztem ki magam. A következtetés, hogy semmilyen látható pozitív tevékenységre nem alkalmas egyénről, egyénekről van szó. Vajon egy adott társadalom melyik szegmensébe lehet besorolni ezeket az embereket? Igen, a teljes kiszolgáltatott kategóriába. Ezekkel az emberekkel bármit meg lehet csináltatni, el lehet végeztetni. A felettük állók ezt meg is teszik. Őrült veszélyes. Sajnos jelen van. A tudatmódosító szerek használata régen is, de sajnos manapság még jobban elterjedőben van. Vajon miért? A legfőbb ok, a pénz. Hihetetlen összegek cserélnek gazdát ezen a téren is.

Merre tart a világ

Harmadik rész

Szex: kérdezhetnék, hogy ez meg hogy kerül ide. Nagyon egyszerű. Az emberek több mindenről lemondhatnak, lemondanak, ez az egyik, amiről speciel nem. Csak egy adat. 2010-ben durván 4 házasságkötésre, 3 válás jutott. Ez döbbenetes adat. Ha körülnézünk, manapság minden fórumon szerepel a szex, még a politikában is. Nincs olyan hír, ami ne foglalkozna ezzel, illetve a szex valamilyen ágával. Igen nagy változás következett be a homoszexualitás terén. Ma már minden évben felvonulnak, parádéznak, fórumoznak, koncerteznek, stb. Vajon miért? A normális nemiséggel rendelkezők miért nem vonulnak az utcára? Hát nem furcsa. A másság terjesztése szinte feladat. Már nagyon sok fiataltól lehet hallani, hogy ő bizony nem zárkózik el tőle. Hogy gondolkodnak ezek? Nem vagyok maradi gondolkodású, de azért vannak fenntartásaim ezzel kapcsolatban. De ez az egyéni véleményem. Mondhatnák, hogy nem vagyunk egyformák. Ez igaz, de az egészséges élethez, és életvitelhez a különböző neműek kapcsolata a normális. Fel lehetne tenni pár kérdést, de tegyék fel maguknak. Már igen fiatal korban kezdenek érdeklődni, jobbik esetben a másik nem iránt az emberek. A közösségi oldalak szinte etalonként szerepelnek a fiatalság körében. Félreértés ne essék, nem a fiatalságot akarom bántani. Had utaljak vissza a zenére. Ez egy fő kérdés. Tudják hangulat, érzelem formáló hatása van. Utánzás, követés, stílus alakítás, véleményformálás, mind ide tartozik. Valakit, valamilyen formában követni akarnak. A közösségi oldalak erre nagyon alkalmasak. Már itt kialakulnak egyező, vagy éppen ellenkező vélemények, valakiről, valakikről. A világháló erre bőven ad alkalmat. Én is használom nap, mint nap. Nagyon jó dolog, ha arra használjuk, amire kitalálták, akkor sok szépet, és sok segítséget nyújt. Csak hát van más is. Ez pedig a szex oldalak tömkelege. Minden fiatal él ezzel a lehetőséggel. Talán nem is ez a baj. A baj ott kezdődik, hogy a szerint akar cselekedni szex téren, ahogy látja. Amit lát, az viszont nem a valóság, viszont az adott fiatal úgy véli. Amikor találkozik a valósággal, akkor döbben rá, hogy rossz úton jár. Mi történik? Azt akarja követni, mert az a valami. Mire gondolok? Nevezzük nevén a gyereket. A férfiasságának mérete, az aktus időtartama, a női idomok legje, nagy mellek, hibátlan alak, az aktus lefolyása, és annak befejezése. A fiatal férfiak nem igazán törődnek a másik nem igényével. Egyszerűen nem érdekli őket. Nem ezt látja a szex oldalakon. Ezzel tud kérkedni, mások előtt. Torz úton jár. Talán valamit őszintén. Nagyon sok esetben csalódás éri őket, és egy-két dologra rádöbbennek. Mivel szerte a világon igen erős tulajdonsággal bír a szex, valamit azért szeretnék mondani. Ma Magyarországon 4 házasságra, 3 válás jut. Talán nem véletlen. Valamit még a téma végére. A szex finom, és jó dolog, e szerint gyakoroljuk. Sajnos a különböző megfelelési kényszerek rányomják bélyegét a párkapcsolatokra is.

Szórakoztatás: talán ez a legtágabb téma, és a legérdekesebb.  Ide tartozik szinte minden, ami kimaradt, illetve a már említett témakörök egy kicsit ide is csatlakoznak. Az leírtak néhány esetben szorosan kapcsolódnak a következő fejezethez, ez pedig a fogyasztó. Egyelőre maradjunk ennél a témánál. Ma Magyarországon 11 418 bevásárlóközpont, hipermarket, és nagyobb üzlet található. Ezen a számon 11 cég osztozik. Ezek összbevétele 3,9 billió forint. Nincs elírás. Megközelítőleg, csak becsült érték, kb. 5-600 fürdő-strand-szabadidő központ működik. Ebből is látható, hogy bőven el van látva a fogyasztói társadalom olyan lehetőségekkel, melyekkel igen erősen eltudják terelni a gondolataikat, illetve teret adnak annak az illúziónak, mely a szabad választásra vonatkozik. Csak egy példa, amire manapság nagyon, nagy igény van. Manapság már minden híres, magára valamit is adó szálloda indított wellness szolgáltatást, vagy szolgáltatásokat. A wellness szó az emberek fejében valami "prémium érzést -kategóriát" jelent. Az emberek nagy többsége mára már azt hiszi, hogy minden szálloda egyben wellness központ is, számtalan helyen van már medence, masszázs, szauna. Azonban a wellness ennél sokkal többet jelent. A wellness egy életszemlélet, ha jobban tetszik egészségtudatos életmód, amely javítja fizikai és lelki egyensúlyunkat. Sokan azt hiszik, hogy a wellness csak egy pihenési forma, semmi több, pedig nem így van! A wellness irányzat célja, hogy a betegségek kialakulását megelőzze, valamint javítson a szellemi és fizikális frissességen. Jó esetben a wellness egy életmód, szemléletmód, amit követője minden nap gyakorol. Az emberek nem a wellness személetmód miatt mennek ilyen helyekre. Pusztán azért, hogy elmondhassa, hogy ott is volt. A mai gyorsuló világunkban azzal áltatja magát, hogy eltölt egy pár napot, vagy egy-két hetet egy ilyen helyen, és akkor mondja magáról, hogy milyen fitt lett. Az ott nyújtott egészségügyi szolgáltatást, ami a wellness életszemléletet képviseli, nem lehet néhány nap alatt hatékony. Ehhez évek, évtizedek kellenek. A valóság az, hogy nem a szellemi, és fizikai megújulás miatt mennek ide. Nem. Nem akarok általánosítani, de a visszajelzés legtöbb esetben, hogy milyen jót ettünk, ittunk, jobb esetben nem részegségig. Ha az ember rákérdezne, és milyen múzeumot, kiállítást, várat, vagy természeti látnivalót néztek meg, hát eléggé meglepődne. Ez csak egy példa a torz szemléletnek. Van még valami, ami szintén az utóbbi években brutálisan felütötte a fejét. Szintén a szórakozás kategóriájába tartozik. Ez a sport. Elgondolkodott már valaki azon, vajon miért nincs tömegverekedés, tüntetés, gyújtogatás, garázdaság tenisz meccs után, atlétikai verseny után, vagy egy úszó bajnokság után? A futballmeccsek szinte kötelező utóhatása a verekedés, a konfliktus, a nézeteltérés, gyújtogatás, stb. Hogy miért. Az emberi butaság egyik melegágya. Üvölts, szidjál mindenkit, legyél erőszakos, legyél agresszív, majd én megmutatom, hogy nekem van igazam. Nem akarok senkit sem megbántani, de esetleg nem olyan szellemi tőkével rendelkező emberek tömegei látogatják ezeket a rendezvényeket, akik már elbutultak? Vajon miért nem lehet kulturáltan végigszurkolni a focimeccset? Feltétlenül kell a konfliktus. Hát sajnos úgy néz ki, igen. Tudják, kenyeret, cirkuszt. Ilyenekből számtalan van. Az embereket nem érdekli a valós hír, a valós fogalom jelentése. Elnézést a kis kitérőért. Tudom érdekes felvetés, de érdemes egy kicsit elgondolkodni rajta. Mi a cél? A cél az, hogy minél nagyobb szabadság érzetet generáljanak, és ezáltal minél nagyobb hasznot húzzanak a társadalomból. Ez addig helyes is, amíg ez nem előre megtervezett, előre átgondolt rendszer szerint zajlik. Hogy még érthetőbb legyek: nem az emberek döntik el, hogy mit, és hogyan csináljon, hanem tudatos sorok mentén terelik az embereket. Nem kell gondolkodni, nem kell semmit csinálni. A hatalom pontosan, és precízen megmondja, mit tegyél, meddig gondolkodj, mi szerint dönts, mit cselekedj. Ezáltal olyan felügyeletet hajt végre, melynek révén teljes egészében alárendelt szerepet kap az ember. Ez még igen erősen meg van fejelve az adósság, és hitelállománnyal. A teljes kontroll lényeges. Ez határozza meg a következő lépést. Ez viszont már könnyebb, hiszen az emberek, döntés- képtelenek, tudásuk minimálisra csökkent, érdeklődési körük eléggé beszűkült. A hasznos, és a tudást növelő információ szerzés, mint olyan szinte teljesen eltűnik az emberek gondolataiból.

     Hiszi, hogy ő dönt. Amikor valami valós dologgal szembesítik, nem hiszi el. Miért? Mert teljesen más információt kap a különböző csatornákon. Melyek ezek. Legfőképpen a televízió, a számítógép, és az oly népszerű okos telefon. Mit látunk ezeken a csatornákon? Az ember döbbenten veszi tudomásul, hogy az erőszakot, és agresszivitást bemutató filmeket játszanak. Ezek révén az emberek is azokká válnak, hiszen ezt látják nap, mint nap. Szellemek, démonok, és ki tudja, még milyen egyéb figurák tartják rettegésben, és szorongásban az embereket. Legtöbb esetben a jó győzedelmeskedik. A baj az, hogy a film kapcsán felgyülemlik az emberekben a rossz. Azt mondják, ez csak film. Bocsánat, ez nem film. Ez pontosan azt generálja, hogy így kell viselkedni. Ezt az erőszakot sugárzó magatartást kell követni, mert ezzel leszek menő. Emlékeznek erre a szóra? Sajnos az a legnagyobb baj, hogy a szülő látja, a gyerek követi, és ő is ilyen lesz. Ha tovább megyünk, azt kell látnunk, hogy a nagyközönségnek kitalált játékok ugyan olyanok. Az erőszakot veszik előtérbe. Erre sokan azt mondják, hogy ez csak játék. Valóban játék, de ennek látványa, ennek hangulata rátelepül az emberre, és e szerint próbál élni, azaz az erőszakos cselekedeteken. Ez sem véletlen. Ezzel lehet az egységet bomlasztani.

Merre tart a világ

Negyedik rész

Vannak más egyéb eszközök is, melyeket nem véletlenül találták ki. Igen, az okos telefon. Szinte kultusza van már ennek a szónak. Ma már szinte minden okos. Nem szeretném ezeket felsorolni, gondolom nagyon sokan találkoztak ezzel a fogalommal. Ezzel a jelzővel ellátott termékek messze nem olyanok. Természetes eszközei, tárgyai lennének a hétköznapoknak, de fel kell valahogy kelteni az érdeklődést. Nem akarok senkit megbántani, de a lebutított ember, ezt teljes egészében elhiszi. Na, itt a baj. Ha viszont szembesítjük az „okos” dologgal, akkor döbbenünk meg igazán. Nem hiszi el. Hogy miért? Mert ezt hallja éjjel-nappal, és nem gondolkodik el rajta. A reklámok teljes egészében ellepik a médiát. Különböző újságok, szórólapok, akciók, kuponok, stb. Tudom, egy adott terméket valahogy el kell adni. De ne ostoba módon, az emberek becsapása mellett tegye meg ezt. Viszont megteheti, hiszen az átgondolás, a mérlegelés, a mérsékletesség nem a mai ember erénye. A vásárlási szokások nagymértékben megváltoztak, hála az erőszakos marketing tevékenységnek. Csak egy érdekes példa. Egy százezer forintos termék reklámja egy forinttal kevesebb az árnál. Ez egy szegénységi bizonyítvány az adott területtel foglalkozó marketinges emberkének. Az ő tudása is messze elmarad attól, ahogyan ezt végezni kellene. Na, a főnöke sem valami nagy lángelme, ha ezt elengedi, és megengedi. De tudjuk, nem erről van szó. Az észosztás a vezetőktől indul ki. Hogy ez ésszerű dolgok mentén halad-e, hát az már megkérdőjelezhető. Az egyes akciók, amik követhetetlenek, vagy az egyes kuponos, pontszerzős dolgok nem a fogyasztókat szolgálják. De a legtöbb fogyasztót ez nem érdekli. Elfogadja mindkettőt. Nem gondolkodik el rajta. Kedvezmény, gyerünk. De miből van az akció, miből van a kedvezmény?  Ez örök kérdés marad, de a rendszer működik, és az új világrend képviselőinek ez a lényeg. Ide kívánkozik még valami. Mindezeket milyen módon lehet megvalósítani? Egyszerű. Adatgyűjtés, megfigyelés. E nélkül nem működik. De hatékony, mert működik. Mit kell tenni egy fogyasztónak? Kupont venni, regisztrációval, belépni valahova, regisztrációval, játékban részt venni, regisztrációval, alkalmazást letölteni, regisztrációval, stb. Ezek mind a megfigyelést szolgálják. Mindenhol működik a megfigyelési rendszer. Sokan mondhatják: ó az csak egy videó felvétel semmi más, azt bizonyos idő után kitörlik. Vajon mire használják még a felvételeket? Megmondom. Arra, amire a közösségi oldalakra való bejelentkezéskor megadott személyes adatokat használják. Adatbázis felállítására. Minél pontosabb, minél részletesebb adatokkal rendelkeznek, annál inkább kihasználhatóbbá válik az ember. Odafigyelt arra valaki, hogy kijelentették, olyan, mint adatbiztonság, nem működik, és nincs? Mindenkinek az van a fejében, hogy az adatai védettek. Ez van elfogadva, holott nem igaz. Úgy gondolom, hogy minden területen nagy átalakítás zajlik. Na, nem az emberek javára. Sajnos egyre inkább be kell látni, hogy a mai világ a modern rabszolgatartó társadalom kialakításáról szól. Nagyon aprólékosan, nagyon finoman, hihetetlen precizitással van kitalálva az új világrend. Kialakuló félben van egy új embertípus, aki olyan formában él, dolgozik, létezik, amit megengednek neki. Semmi többet. Dolgozzon, termeljen, élje az irányított életét, ne gondolkozzon, tegyen mindent úgy, ahogy mondják, ne kérdezősködjön, engedelmeskedjen. Ha ezt megszegi, megbélyegzik, megalázzák, nevetség tárgyává teszik, rosszabb esetben elnémítják. Erős szavak? Lehet. Nézzen mindenki körül. Talán érdemes. Azok a hatások, amik érik az embereket, nap, mint nap, komoly megterhelést jelent. A végeredmény? A végeredmény az, hogy egyre több pszichés beteg lesz. Ma már divatszakmává vált a pszichológia. Hogy miért? Mert egyre nehezebben lehet elviselni a minden napokat. Ez is hozzá tartozik ahhoz, hogy az emberek egymás ellen forduljanak. Egyre több pszichés beteg van, egyre több közömbös ember van, egyre több emberen látszik az elbutulás. Én azt mondom a pszichológiai esetek nem mások, mint a hazugság, és a bizalmatlanság feltárása. Ha őszinteség, megértés, bizalmas viszony lenne elterjedve, akkor nem lenne szükség pszichológusra. Sajnos ez a világ kitermeli magából a hazug, becstelen embereket. Ez az új embertípus egyik ismertető jegye. A fent említett témakörök, és a hozzá csatlakozó számtalan más dolog korlátlanul az emberek rendelkezésére áll. De semmi más, és sehogy másképpen, csak az irányított keretek között. Vajon hová vezet ez az egész? Hová vezet ez a nagy „szabadság”? Az adatok makacs dolgok. Nézzük globálisan a négy témakört. A mai modern szabadnak hitt embereknél a következő alakult ki. A rengeteg bevásárlóközpontok, hétvégi pihenőhelyek, és egyéb szórakoztatást adó intézmények virágoznak. Ennek viszont őrült nagy kockázata van. A legutóbbi adatok szerint a magyar felnőtt lakosság 65% túlsúlyos, vagy elhízott. Ez annyit jelent, hogy több mint ötmillió ember küzd a kilók ellen, ha küzd egyáltalán. Hogy egy kicsit kilépjünk a határainkon túlra, ott sem jó a helyzet. A Földön 2,1 milliárd ember túlsúlyos, vagy elhízott. Azt is meg kell jegyezni, hogy az ezzel járó betegségek aránya is nagyon magas. Ez már nem a terített asztalról szól, hanem pirulák világáról. Azt hiszem ez a téma egy következő részre tartozik.

Még egy mondat. A mai modern ember egyre inkább magába fordul, egyre inkább kerül kilátástalan helyzetbe, egyre inkább elvadul, egyre inkább válik erőszakos, agresszív emberré. Ezt látja a különböző fórumokon, és erre vevő. Sajnos ez a következő generációra is átterjed, hiszen ezt látja, és ő már ezt tarja természetesnek. A mai modern ember különleges akar lenni. Ki akar tűnni valamivel, mert azt hiszi így tud elérni gyorsan valamit, hogy figyeljenek rá. Legyen ez viselkedés, hajviselet, öltözködés, tetoválás, egyéb megnyilvánulás. Igen sok esetben balul sülnek el ezek a dolgok. A mai modern ember valós, és kétséges helyzeteket sok esetben nem tud feldolgozni. Divattá vált a pszichológia. Minden fórumon. Az emberek igényét érzik ennek, sőt ezt hallják szinte mindenhol, hogy keressen fel egy pszichológust, majd ő segít. Sőt teljes megoldást remélnek ettől. A problémát nem más fogja helyettük megoldani, csakis saját maga. Az őszinteség, a becsületesség, ami pszichológia mentessé teszi, teheti a modern kor emberét. Amikor egyenesen, tisztán bele tudok nézni a partnerem szemébe, amikor bele tudok nézni a munkatársam, és főnököm szemébe, amikor nem kell hazugsággal, és mellébeszéléssel töltenem a hétköznapokat, amikor becsületesen járok el mindenkivel, amikor nem viselkedünk idegenként senkivel, amikor a kölcsönös tisztelet ott lebeg mindenki előtt, amikor udvariasan viselkedünk, és lehetne még sorolni. Talán ezek már csak álmok? Ne legyen igazam.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.
 


Utolsó képArchívum

Naptár
<< November / 2022 >>


Statisztika

Most: 1
Összes: 117416
30 nap: 1819
24 óra: 30