Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Félelem, erőszak

 

Félelem, és erőszak

Sajnos nem véletlen ez a cím. Elég messziről kell elindítani ezt a témát, de azt hiszem érdemes. Az emberi viselkedés igen érdekes részéről szeretnék írni pár gondolatot. Sokan úgy vannak vele, amikor idősebb emberek azt mondják, hogy „bezzeg az én időmben”, hogy ugyan már, mit papol itt nekem. Az akkor volt, most meg a jelenben ez van. Sajnálatos, hogy ezeket a nézeteket valló emberek egyáltalán nincsenek tisztában olyan kifejezésekkel, hogy becsület, hogy bizalom, hogy igazság, hogy szeretet. Nem az a cél, hogy embereket bélyegezzek meg, csak annyi, hogy a cikk elolvasása után, kicsit elgondolkodjon az illető: hogy is van ez? Hát megpróbálok néhány számomra igen érdekes dolgot leírni. Le kell szögezni, hogy a mai világ sokkal másabb, mint mondjuk 50 évvel ezelőtt. Sok dolognak azért nem kellene ennyire megváltozni. Mert bizony igen sok minden alaposan megváltozott az évek alatt. Sajnos éppen azoknak a fogalmaknak az értelmezése változott a legtöbbet, amelyekre minden nap szüksége lenne az embernek. Ha nem ezt a trendet követi, akkor furcsán néznek rá, és ezekben az emberekben meg sem fordul, hogy talán nem mások viselkedése szembetűnő, hanem éppen az ő gondolatai, véleménye, cselekedetei a furcsák, mondhatni megbotránkoztatóak. De menjünk sorba. Társadalmi képpel kell indulni. Otthon, család, iskola. A legfontosabb lépcsőfokok. A legnagyobb jelenőséggel az otthon, és a család, amelyik szóba kerül elsőként. A gyerek szinte minden olyan jó, és rossz tulajdonságot megjegyez, elraktároz, megfigyel, amit otthon lát a szüleitől. Ez az elsődleges szempont. Ezeket a tapasztalatokat, megfigyeléseket viszi magával. Erre idővel rárakódik az iskola. Az ott szerzett benyomások, más vélemények, más viselkedések, más emberek, más magatartások, más jellemek lesznek a mérvadóak. Ezek elegye alakítja aztán ki az egyének viselkedési formáit, ötvözve a szülők által átadott tulajdonságokkal, öröklött jellemvonásokkal. Ezek sokszínűsége, és benne az egyének alkotják a társadalmat. Gondolom ez mindenkinek természetes, és elfogadott. A sokszínűség azonban, ha rosszul van értelmezve, és rosszul van kezelve, igen romboló lehet, és sajnos lett is. Az egyes társadalmi formákban más, és más a megítélés, az adott rendszer berendezkedése. Ez sem baj. A sokszínűség sok jó dolgot szül. A baj ott kezdődik, amikor ezeket a lényeges tulajdonságokat rosszul használják ki, rosszul értelmezik, és rosszul alkalmazzák. A több milliárd embernek más, és más gondolatai, igényei, cselekedetei vannak. Ez így természetes. Az egyes korok embereinek is más, és más volt az igénye, gondolata, cselekedete. Ez a mindenkori társadalmi rendszer része volt. Idővel ezek változtak, alakultak, formálódtak.  Jelenleg is változások zajlanak ezeken a területeken. Van azonban jó néhány dolog, aminek nem volna szabad változnia.  Ezek lennének a legfontosabbak. Fent már említettem, csak emlékeztetőnek: becsület, igazság, stb. Sajnos minden társadalmi formát a politika irányít. Különböző gondolatokkal, irányokkal, elvekkel teletűzdelt eszmék. Ha jól működik, és a felsorolt tulajdonságokat figyelembe veszik, és alkalmazzák, akkor egy rendszer jól irányítható, és az ott élő emberek jól érzik magukat benne. A mai világnak, és ebbe beleértem a földgolyót, sehol nincs követője. Bármennyire is próbálnak bizonygatni valamit a jó oldaláról, bizony egyvalami elveszett az emberekből. Hogy mi ez? A bizalom. Bizalom nélkül pedig semmi sem úgy működik, ahogy kellene. Ennek viszont megvan az őrült nagy romboló hatása. Ugyanis az egyes rendszerek vezetőinek magatartása, rárakódik a társadalomra, és benne az egyénekre. Megdöbbenve hallani nyilatkozatokat. Sokszor az ember úgy van vele, hogy ez talán elírás, félreértés, vagy valami más. Aztán szembesül a ténnyel, hogy egyik sem, hanem ez a valóság. A világtörténelem során mindig bebizonyosodott, hogy az uralkodó hatalom, mindig kényszerítő eszközöket alkalmaz. Legyen ez bármilyen társadalmi forma. Ez a mai világra is érvényes. A felső politikai hatalom érdekeit, nézeteit az átlagember, nem tudja követni, de nem is tud róla. A döntések a feje felett történnek, és sok esetben semmi beleszólása nincs. A beleszólása, csak a választások alkalmával van, amikor az ígéretek elhangzanak. Ezt követően a hatalmi rendszer elfeledkezik mindenről, és csak a saját dolgaival törődik. Hogy mi ez? Hát a pénz. Mindennek a mozgatója a pénz, és ezzel elértünk a legfontosabb dologhoz. E kis kitérő után, nézzük a mai világ dolgait, ami sok esetben igen borzalmas. Hogy miért? Megpróbálom röviden elmondani. Igen sok cikk, és írás jelenik meg szinte naponta különböző helyeken. Vannak dolgok, amiről egyáltalán nem tesznek említést, vagy csak minimális mértékben, azt is csak valami eldugott helyen. Ha valaki szóvá teszi, rögtön a válasz, hogy de megjelent, és ezzel el van intézve. Amiért ezt ide írtam, később lesz jelentősége, ami a címben is szerepel. Az információáramlás, és szerzés, a mai világ egyik alapvető követelménye. E nélkül már szinte nem működik semmi. Részben jó, részben rossz. Amíg egységes rendszer ezen belül nem alakul ki, addig sok rossz dolog fog történni, illetve már történik is. Most nagyon a közepébe vágok.

Nézzünk körül a világban. Erőszak zajlik szinte mindenhol. Ez az agresszivitás már az egyes emberek szintjén is jelen van. Van egy érdekes gondolat a fejekben. Erőszakra, erőszakkal válaszolnak. Van egy mondás, mely szerint megdobnak kővel, dobj vissza kenyérrel. Na, ez már nem érvényes, illetve sajnos nem vezet sehova. Ugye milyen borzalmas dolog? Nagyon sok történést már egyezkedéssel, szép szóval nem lehet elintézni. Nézzünk körül. Mindenhol perek tucatjai vannak jelen. Hogy miért? Mert normális keretek között az emberekkel nem lehet beszélni, és hiányzik az alkalmazkodó képesség, és a tolerancia, a megértés. Jelentkezik a felsőbb rendűség, még akkor is, ha valaki nagyon ostoba, sőt talán akkor még inkább. Egy buta ember csak az erőszakot ismeri. Emlékeznek? Otthon, család, iskola. Egy durva, agresszív ember magatartását fogja a gyerek tovább vinni, mert ezt látta, és veszi alapnak, neki ez a természetes. A társadalmat, az embereket butítják. Nem véletlen. A ma emberét csak egyszerűen fogyasztónak hívják. Nem számít semmi, csak fogyassz. Erről szól minden. A fogyasztástól nő a pénz, nő a hatalom, valahol, valakiknek. A hatalmon lévők nem riadnak vissza semmitől. Sajnos annyira bonyolulttá vált a rendszer, hogy nem tudni, mi a valóság, és mi a valótlan. Tudatunkkal, érzelmeinkkel befolyásolhatnánk világunkat, de már késő. Ezt megtették előttünk. A mai embert nem engedik, hogy gondolkodjon. Mindent megmondanak, hogy mit csináljon. Ha ettől eltér, jön az erőszak, a félelem. A hatalmon lévő emberek soha nem engedik, hogy az általuk kitalált, és gyakorolt rendszer ne derüljön ki, hogy az emberiség értékrendje hamis illúziókon alapuljon, ezen az illúzió alapú értékrenden ők uralkodhassanak, és hogy ezt a hatalmat fenntartsák. Hogy érik ezt el? Több megoldás is van. Az egyik, hogy mindig kétségekben, és ellentmondásokban tartják az embereket. Ahhoz, hogy ezt elérjék, az embereket megfosztják magánéletük sértetlenségétől. És ha az ember magánéletét nem tartják tiszteletben, azzal a szabadságát is elveszik. Mindent cenzúráznak; a híreket, a könyveket, a színdarabokat, a filmeket. A történelmet átírják, hogy a jelenlegi propagandához illeszkedjen. Sajnos hallani, látni, hogy az embereket már nem aggasztja az a tény, hogy minden mozdulatukat megfigyelhetik és rögzíthetik. A rablások, betörések, erőszakos cselekedetek szinte minden naposak, ennek ellenére. Vannak, akik felül szeretnének kerekedni ezeken a gondolatokon, és cselekedeteken. Ezeket az embereket kiközösítik, megbélyegzik, nevetség tárgyává teszik, bármilyen tudományos rangot is érjenek el. Itt jön képbe az összeesküvés elmélet. Nagyon mai téma, csak egy baja van. Sok esetben nem elméletről beszélünk, hanem valóságról. Az elmélet hiteltelenségét, a hatalom hangoztatja. Az ő kommunikációs, és propaganda gépezetével szemben semmiféle ellenszer nincs. Illetve egy valami, ami hatásos ellene. Ez nem más, mint a tudás. Nem véletlen, hogy az értelmiségi rétegeket támadják a legjobban. Még valami. Talán érdemes elővenni korábbi nyilatkozatokat, melyeket összeesküvés elméletként állítottak be. Érdekes módon ma beszédtéma. Az új hatalom képviselői nem tudnak élni a tudás adta lehetőséggel. Hatalmuk megszilárdítása érdekében az erőszakot teszik előtérbe. Talán nem mondok újat, de az agresszivitás a butaság egyik ismérve. Nem tudok érvelni elfogadhatóan, biztosan, hitelesen, akkor majd erőszakkal elérem, amit akarok. Ez a vad magatartás az emberekre is egyre inkább jellemző. Akik nem így viselkednek, azok az ostobák. Nem érdekes? Így hódít az erőszak. Ez a mai ember lételeme. Azt hiszi, hogy a sok minden érte van, de igazából ezek olyan elenyésző tételek, hogy figyelmet sem érdemel, de naggyá van beállítva.  Hogy mennyire így van, olyan nyilatkozat hangzott el, melyet a hatalom képviselője mondott, mely szerint a szellemi előrehaladás korábbi képviselői rossz dolgot vittek véghez. Magyarul: a fejlődést, a tudást, rossz tulajdonságúvá tették. Ilyet csak egy tudatlan ember tehet. Ilyen emberek gyakorolják a hatalmat. Így a végére még két dolgot szeretnék megemlíteni. A különlegesség, a másság az, amit az emberek keresnek. Ezzel akarnak kitűnni, sok esetben, tragikus formában. A másik a gyerekek viselkedése. A mai kor vívmánya, és mindennapi eszköze a számítógép. Akkor van baj, ha a szerint cselekednek, amit a számítógép kínál. Hogy vannak a számítógépes játékok? Van még három életed. Bizonyos valós játékoknál ez szintén tragédiát okozhat. Így a vége felé egy igen súlyos dolog. Sajnos minden ember részese ennek a jelenségnek. A hatalmon lévő emberek, szerte a világban, egyre inkább a saját hasznukat, és a feléjük támasztott elvárásoknak akarnak megfelelni. Az ár, és a következmény nem számít. Olyan rendelkezéseket, olyan határozatokat, olyan törvényeket alkotnak, melyek semmiféle szakmai elvárásnak nem felelnek meg, hozzá nem értő nyilatkozatokat adnak, nem tartalmaz egyéni tudást, és hozzá értést. Súlyos károkat okoznak ezzel, hiszen a szenvedő alany az ember, a lakosság. Nem érdekli őket, hogy milyen hatása lesz, mert még előtanulmányt sem készítettek semmiről, legyen az bármilyen témakör. Csak az egyéni megfelelés a fontos, a felettese felé. Ennek még szomorúbb, és még rombolóbb hatása van, hiszen az sem ért hozzá, aki felülbírálja ezeket, ha egyáltalán ilyen történik. Szokták mondani: a nyomdafesték sok mindent elbír. Tehát teljesen mindegy mit írnak le, ha az jól hangzik, és az elvárásnak megfelel, akkor zöld utat kap. Na, ez az iszonyú felelőtlenség. Ez ellen csak komoly felkészüléssel, és tudással lehet harcolni. A mondás most is él: a tudás, hatalom. Talán még egy érdekes jelenségre szeretném felhívni a figyelmet. Az emberi jellemek, magatartási formák, és viselkedési vonások szomorú képet mutatnak. Sok esetben érthetetlen, hogy miképpen cselekedhetnek így az emberek. Röviden. Bizonyos esetekben, amikor tudván, tudja valaki, hogy rossz dolgot tett, kisebb, illetve nagyobb, sőt sok esetben igen súlyos dolgot, és ezt bizonyítani is lehet, fénykép, videó, hangfelvétel, stb., még akkor is azt nyilatkozza, hogy ő ezt nem tette. Oly annyira, hogy még ő van megsértődve, illetve ő van felháborodva, hogy képzelik róla, hogy ilyet tett. Teljesen kiveszett az emberekből a becsületesség, az igazmondás, a felelősség érzet, és felelősség vállalás. Milyen világ ez? Az agy csodálatos része az embernek. Jó lenne sokkal több tudást felhalmozni benne. Mindenkinek megvan a lehetősége. Kérdés: ki mennyire, és hogyan akarja kihasználni, vagy egyáltalán ki akarja-e használni, vagy elfogadja ezt az életformát, ami jelenleg van, melyet nem ő irányít. A félelmet, és az erőszakot tudásunk gyarapításával lehet legyőzni. Egy tudatlan ember érzelem világa, és világnézete a legsebezhetőbb, és ezt használják ki. A félelmet, a bizonytalanságot, és az agresszivitást a hatalom mindig is hatásos fegyverként használta, és használja most is. Ennek egy ellenszere van, ahogy a mondás is tartja: a tudás hatalom.

Ui: van még valami fontos. Sokkal durvább bűncselekmények történnek, mint régen, és több is. Érdekes ennek a háttere. Az emberek kifordultak önmagukból. Úgy néz ki, hogy ezek az emberek örömüket lelik az erőszakban. Furcsa módon a filmek, mind az erőszakról szólnak, a bevásárló központok játéktermeibe erőszakos videó játékokat lehet játszani. Meg lehet figyelni az játszó embereket. Örömüket lelik az erőszakban. Sajnos ez kivetül az utcára is. Úgy néz ki, mintha pontosan megtervezve történnének ezek a dolgok, mintha valaki, vagy valakik a háttérből irányítanák ezeket az eseményeket, hatva az emberek cselekedeteire, és főleg gondolataikra. Az emberek nem szeretik feladni a szexet és az erőszakot. Az erőszakról említést tettem. A szex a minden napok része. Nézzük csak? Minden egyes híranyagban, legalább egy hír erről szól. Minden nap jelen van. Olyan portálok jelennek meg, amik csak ezzel foglalkoznak. Ezeken a helyeken órákat töltenek el az emberek. És mit lát? Túlzott dolgokat. Ez viszont nem érdekli, és át akarja ültetni a valóságba, ami nem sikerül. A módszer nem számít. Pénzzel, erőszakkal. E két dologgal teljesen lekötik az emberek figyelmét, így az igazi eseményekkel nem foglalkoznak. Sajnos nagyon sok olyan esemény történik, amiben érezhetően másképpen történnek dolgok, mint ahogy várható lenne. Olyan dolgok, amik ellentmondanak a logikának. Olyan fogalmak jelennek meg, amik ugyan hangzatosak, de szinte nem néz utána senki, hogy esetleg ez tényleg így van, valóban a szó helyesen van-e értelmezve. Egyszerűen a sok használat miatt, beépül a köztudatba, és úgy van elfogadva, mintha mindig is úgy lett volna.  Ma már minden apró eltérés komoly következményekkel jár. Ezek a következmények a mai embert nem érdekli. Sok mindent önhatalmúlag akar elrendezni erőszakkal, mondván, neki van igaza, mert ő képviseli az erőszakotEgyvalami viszont biztosan igaz. Mégpedig az, hogy magától ilyen rosszá nem válik egy társadalom. Tudják a mondást: amíg két ember van a földön, addig nincs egyetértés. Talán igaz? És a válasz az, hogy sajnos, de igaz. Sőt! Ma már egyre több információ érkezik, hála a világhálónak, arról, hogy hogyan is működik valójában ez az egész rendszer. Persze erre kézzelfogható bizonyítékok nincsenek, de utaló jelek egyre több. Az is felvetődik, hogy ugyan már, ez a természetes haladó irányvonal, mindezekkel a furcsának mondott eseményekkel, mert túl sok alternatív elgondolás lát napvilágot. De azért gyúrjuk csak össze a különböző információkat? Lehet, hogy érdemes elgondolkodni, vajon miért alakul ki ennyi konfliktus a családokban, egy országban, egy földrészen, egy földgolyón?