Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Életünk, létünk, gondolataink

Életünk, létünk, gondolataink.

Az emberiség létszáma elérte, sőt túllépte a 7 milliárd főt. Érdemes néhány gondolatot fordítani arra, hogy hová is jutott az emberiség az elmúlt néhány ezer év alatt. Nem az évszámok és a vele járó különböző társadalmi formák az érdekesek, illetve nem csak ezek. Maga az ember. Alkotó gondolataival, zseniális tudásával, kimeríthetetlen ötleteivel egy csodálatos világot hozott létre. Ez a sárgolyó, amit Földnek nevezünk, felfedezőket, tudósokat, művészeket és a tudományos, valamint más területek csodálatos embereit nevelte ki. Bámulni és tátott szájjal nézni a sokféle találmányt, ami mindennapjainkat megkönnyítik. Csodálni a festők, szobrászok hihetetlen alkotásait, elmerülni az irodalom és a zene nyújtotta felemelő akkordjai között. A sokszínűség látványa néha már zavaró, de egyben csodálni való is. Lehetne még folytatni ezeket a gondolatokat, és ez lenne az előrehaladás következő lépcsőfoka, ha az igaz valóság talaján élnénk.  Eléggé bonyolult az egész rendszer, de sajnos maga az ember tette azzá. Túlzott politikával, túlzott törvénykezéssel, túlzott hatalomvággyal és a túlzott természetbe történő beavatkozással. Talán közhelynek mondható, de a mai világban, minden a pénz körül forog. Tudom, rengetek példát és ellenpéldát lehetne felsorolni e gondolat mellett, és ellene. A cél teljesen más. Nem bölcsességet, és nem világmegváltó elméletet, elméleteket szeretnék felsorakoztatni. E sorok írójának nem az a célja, hogy pestiesen szólva: „ossza az észt”. Néhány, a mindennapi életünket befolyásoló területet szeretnék kicsit közelebbről megnézni. Melyek ezek: vallás, politika, tudatformálás, fogyasztás.

Vallás: amióta ember él a Földön, valami felé vonzódik. Véletlen eseményekre, különleges megmagyarázhatatlan történésekre, tárgyakra és sok más egyéb dolgokra figyelt fel. Ezeket gondolataikban és érzelemvilágukban elraktározták, és kezdtek benne hinni. Összekötötték a jelenségeket a hitvilágukkal. Ez később odáig terjedt, hogy voltak emberek, akik mélyebben felismerték ennek a lényegét, és erről kezdtek el a többi embernek beszélni. A többség különleges embernek tartotta, és hallgattak a szavára. Mintegy vezetőként ismerték el. Kialakultak az egyes vallási nézetek, és a vallási vezetők visszaéltek azzal, hogy nagyobb tudásra tettek szert. A köznépnek nem volt lehetősége ilyen nézetekkel foglalkozni a mindennapi életük során. Elhitték azt, amit mondtak nekik, hiszen tudatlanok voltak. A hit, a hitviláguk a felé kezdett eltolódni, hogy ezeket a nézeteket, és a nézetek képviselőit szinte vakon követték. A sok megpróbáltatás mellett találtak egy gyülekezetet, amiben próbáltak, és akartak hinni. Ezt a vallási vezetők messzemenően kihasználták. A tudatlanságot. Félelmetes méreteket öltöttek a vallási nézetek követői, és őrült gazdagságra tettek szert ezek a vallási vezetők. Egymás után nőttek ki az egyes vallási nézetek. Egységes rendszer nem volt, és sokféleképpen magyarázták ezeket. Sajnos az egyházak égisze alatt borzalmas dolgokat követtek el. A köznép tudatába annyira belevésődtek a vallási igék, hogy bármi is történt, hittek a vezetőknek, mert meg tudták magyarázni az eseményeket. Sajnos ez a dolog ma is tart. Manapság rengeteg vallás van, és mindegyik a maga igéjét tarja igaznak. Ebből komoly konfliktusok, háborúk pattantak ki. Azok a tételek, amiket prédikálnak, saját érdekeiket szolgálják. A vallás elvesztette az igazi vallás jellegét. Amikor emberek ezreit kínozták, vetették őket máglyára a vallás nevében, akkor megfordul az ember fejében, hogy miről tartanak előadást? Miről beszélnek egyáltalán? A vallás által felállított parancsolatokat sem tartják be a vallási vezetők, akkor mit remélnek az egyházi tagoktól?  Ja, igen, ők higgyék el, amit mondanak, és kövessék az általuk mondottakat. Tudom, a XXI. század embere igen felvilágosult. Két hatalmas tény van, amit a mai napig nem sikerült eldönteni. Az anyagi és szellemi világ körül kialakult vitát. Keletkezését tekintve egyik felé sem billen a mérleg nyelve. De azért egy valamit szeretnék leszögezni. A mai Földi világ legfontosabb fogalma az anyag. Mai tudásunk szerint e nélkül nincs semmi. Az étel, az ital nélkül az emberi élet nem sokáig van jelen. Lehet azt mondani, hogy az életet az anyagi dolgok tartják fenn, a szellemi világot pedig a hit, illetve az egyes vallási nézetek. Van egy érdekes kérdés. Az anyagi világban létező dolgok egységesek. Fizikai törvényszerűségek, kémiai elemek, az életet alkotó vegyületek, és lehetne még sorolni. A vallási nézetekre ez nem mondható el. Minden egyház úgy magyarázza a maga hitét, ahogy éppen az igény megkívánja. Hiszen a hitet a vallási vezetők az emberek nyelvére fordították le, annak ellenére, hogy megkötéseket, törvényeket, szigorításokat, az ember bűnösségének kihangsúlyozását emelte ki. A legnagyobb politikai vezetők a felső szintű vallási vezetők. Miért van az, hogy ennyi vallás alakult ki a Földön? Azt emlegetik, azt mondják, hogy ettől függetlenül egy vezető van. Akkor miért különböző nézeteket követnek, és legfőképpen miért a vallás zászlaja alatt ölik egymást az emberek szerte a világon? Akkor nem az egyházak szítják az ellentéteket az emberek között? Nem a vallás, az emberek különböző hitbeli meggyőződése okozza a legnagyobb bajt? Nem ezen szekták vallási vezetői fognak egymás ellen hadakozni, hanem a megtévesztett köznép, ártatlanul? Itt tartunk most. Ki fog ezen változtatni? Azt hiszem, nem kell nagy eszmefuttatás ahhoz, hogy megkapjuk a választ. Senki. Ebben a langyos vízben fog az emberiség pancsolni mindaddig, míg fel nem ébred, hogy borzalmasan kihasználják. Hogy ez mikor fog bekövetkezni, nem tudni.  

Politika: talán ez a terület, ahol nem szeretnék túlságosan sok időt elvesztegetni. Talán nem kell mondanom, hogy miért. Látjuk, halljuk, olvassuk, részesei vagyunk mindennap ennek a förtelmes dolognak. A politika is egyidős az emberrel. Mindig voltak olyanok, akik akaratukat, bizonyos meggyőződésüket mások felé kezdték el terjeszteni. Akárcsak a vallásban, itt is számtalan különböző nézet alakult ki. Ezek mentén szintén emberek tömörültek, és vallották a vezetőik nézeteit. Sok esetben egy jónak tűnő eszmét a saját képükre akartak formálni, és ennek borzalmas következményei lettek. Ugyanúgy, ahogy a vallás égisze alatt, konfliktusok, háborúk robbantak ki a világ szinte minden pontján. Itt is nem a vezetők kerültek egymással szembe, hanem az a köznép, aki soha nem látta az úgynevezett ellenségét, ennek ellenére kárt tett benne. Ez nagyon szomorú és lehangoló. Megint olyanok kerültek szembe egymással, akiknek vajmi közük lenne a dologhoz. Igaz ők választották a vezetőiket, ők bíztak meg bennük. Talán itt a kulcsszó. Bizalom, és ehhez társul, társulna az őszinteség. Ez hiányzik a politikusokból, de sajnos más is. Ez a magatartás eljut a köznéphez is, és átveszi azt. Nem szeretem a politikát, és nem is szeretnék erről többet írni. Elég sok baj származik e nélkül is mindennapjainkban, és ezek a bajok a politika szörny szülöttei. 

Tudatformálás: amikor ez a fogalom kerül előtérbe, igen rossz gondolatok kerülnek elő. Akarva, akaratlanul ez a fogalom, és a vele járó dolgok szintén az emberrel egyidősek, hiszen a meggyőzés tudománya, legyen az bármilyen, az ember tudatára hat. Nem szeretnék a korábbi évszázadokban történő tudatmódosítás tényeire igazolásokat nyújtani, tény, hogy igen felgyorsult az idők folyamán ez a tevékenység, és egyre kifinomultabb, egyre jobban lényegre törőbbé vált ez az egész manipulatív eszköz. Biztos mások is kimondták már, sajnos én nem tudok róla, hogy minden társadalmi formában egyre nagyobb méreteket ölt ennek a tudománya. Hihetetlen precizitással vannak kitalálva ezek a dolgok. Burkoltan, divatos szóval ma ezt nevezzük marketingnek. Mint sok más kifejezés, ez is torzult az évek alatt. Koromnál fogva tudom, hogy mi volt a marketing lényege, hiszen évekig benne dolgoztam. Valahol még csíráiban fellehető a fontossága, de nem ez a jellemző. A lényege a tudatformálás, a megtévesztés, az eladás. Említettem a politikai résznél a bizalmat és az őszinteséget. Na, ez a kettő itt teljesen hiányzik. Nem bántani szeretném az ezzel foglakozókat. Ők erre vannak kényszerítve vezetőik által. A vezető-beosztott viszony igen rossz ma az egész világon. A profitszerzés a legfontosabb a mai vezető elve szerint. Sok minden más nem számít. Természetesen, mint máshol, itt is vannak kivételek. Sajnos az embereknél nem ez csapódik le. Létünk minden területét a bizalmatlanság, az őszinteség hiánya járja át.

Ez elkezdődött vezetőink részéről, és a köznép igen tanulékony, követi. Már korábbam említettem: beszélek valakivel, jobb esetben néz a szemembe, de tudom, hogy hazudik. Hogy van ez? Kitől származik ez a magatartás? Sok esetben ki kényszeríti ennek a magatartásnak a követését? Hát persze. A vezetőink. Sajnos ennek a dolognak van egy másik, talán még ártalmasabb következménye. A minél nagyobb haszonban gondolkodó emberek nem riadnak vissza semmitől. Olyan messzire is elmennek, mint az emberek egészsége. Talán érdemes megemlíteni. Minden olyan szer, ami az agyra hat, tudatmódosítást is okoz. Cigaretta, alkohol, drog, különböző gyógyszerek. Hogyan történik mindez? Hát gondoljunk a gyógyszeriparra. Milyen őrült nyereséggel dolgoznak ezek a cégek. Hányféle gyógyszer létezik? Mekkora apparátust tartanak fenn, hogy ilyen jól működnek. De nézzük a célcsoportot. A célcsoport nem más, mint az ember. Félreértés ne essék. Ezzel nem azt akarom hangsúlyozni, hogy nincs szükség gyógyszerekre. Ellenkezőleg. Szükség van rá, hiszen betegségeket lehet velük megelőzni, gyógyítani. A baj akkor kezdődik, amikor mesterséges úton generálnak betegségeket, azok tüneteit, erre diagnózist állítanak fel, gyógyszereket készítenek, és az emberek egészségére hivatkozva, ami ugye a legdrágább, igen drága pénzért árulják ezeket a szereket. Csak egy példa. A pszichiátria által eddig felállított betegség tünetek száma több mint négyszáz. Hangsúlyozom, több mint négyszáz. Erre mindre van gyógyszer. Nem beszélve arról, hogy neves orvosok nyilatkozataiból kitűnik, hogy egyetlen beteg sem gyógyult meg ezektől a szerektől. Mégis manapság a vezető orvosok pszichiáterek. Az ő véleményük a döntő legtöbb esetben. Korábban ez a titulus nem létezett. Nem ismerték el orvoslásnak. Nincs a Földön olyan ember, akire ne lehetne valamilyen pszichiátriai tünetet ráilleszteni. Ha nincs az említett közel négyszáz között, majd kitalálnak valamit. Sajnos más egyéb orvosi területre is elmondható ugyanez. Az orvosoknak érdekük a gyógyszer felírása, mert mögötte ott áll a gyógyszergyártó. Talán nem mondtam újdonságot. Higgyék el, nem az orvoslás, és nem a gyógyszer gyártók ellen vagyok, hanem a módszerük ellen, hiszen hatalmas szükség van ezekre a szerekre. Mondják, hogy a rohanó világ olyan terhet rak az emberekre, amit már nem nagyon lehet kibírni. Iskola, munka, család, megélhetés, bürokrácia, és még lehetne sorolni. Talán nem állok messze attól, ha kijelentem, hogy nagyon romlott és gonosz világot alakított ki magának az ember. Szégyen, hogy komoly, művelt, iskolázott, magukat vezető embereknek mondott valakik átgázolnak mindenkin, ha az érdekük úgy kívánja. Hol a bizalom, az őszinteség, a megértés. Sehol. Eltűnt, nincs többé. Ehelyett úgy manipulálnak, úgy módosítják az emberek tudatát, hogy már lassan észre sem vesszük. Nem mi döntünk. Mire valami hozzánk elér, már régen precízen ki van dolgozva minden részlete. A köznép ezek ellen nem tehet semmit. Ha megpróbál, tudatlannak, hozzá nem értőnek, tájékozatlannak, ostobának nézik. Van még valami. Ha ezen dolgok mélysége meghalad egy bizonyos szintet, más módszerektől sem riadnak vissza. Ezekbe a tudatmódosító üzletágakba őrült energiát és pénzt fektetnek, hogy még nagyobb hasznot tudjanak elkönyvelni, és egyáltalán nem érdekes, hogy milyen áron. Nagyon sok helyről, dologról és valóságról kiderül, hogy hamis. Ez egyre többször előfordul. A köznép miben higgyen? Miért csapják be? Mi a mozgató rugója ennek a rendszernek? Azt hiszem Önök is tudják a választ.

          Fogyasztás: egy kicsit furcsa szó. Ételre, italra szokták mondani, hogy fogyasszál. Hát mostanra ez alaposan átíródott, teljesen más az értelme, más az értelmezése. Ma már ez úgy néz ki, hogy fogyasszál, azaz vegyél, vásároljál, nem érdekes, hogy kölcsönt veszel fel, csak vegyél, vigyél, költsd a pénzed, ha nincs, akkor is. Nem borzalmas? És a köznép hallgat a szóra. Ezzel a hihetetlen fogással olyan csapdát állítottak az embereknek, amiből nem tudnak kiszabadulni. Tartozni, fogyasztani kell. Ez a lényeg.  Minden reklám, minden felénk jutó információ ezt sugallja. Milyen világ ez? Én úgy hívom: manipulatív kommunikáció. Hogy miért? Mert minden eszközzel, formában és módon az a cél, hogy az emberek minél többet költsenek, ehhez pedig az kell, hogy minél több manipulatív dolgot a kommunikációs csatornákon keresztül a köznép felé sugározzanak. Rendkívül finom dolgokkal, már-már észrevehetetlenül találkozunk kifejezésekkel, eszközökkel, tárgyakkal. Hogy miért? Hát a fogyasztás miatt. Olyan bosszantó kifejezésekre, magától értelmezhető dolgokra hívják fel a figyelmet, aminek természetesnek kellene lenni. De manipulatív eszközökkel, olyan színben tüntetik föl, mintha újdonság lenne, mintha az embernek nagyon nagy szüksége lenne arra a termékre. Aztán rájön, hogy mégse, de már ott van egy újabb, ami szintén ebbe a kategóriába tartozik. Az emberek nagy része azt állítja, én okos vagyok, majd én eldöntöm, mire van szükségem, majd én tudom, mi mellett döntök. Tisztelt köznép. Ezt el kell felejteni. Egy termékről már akkor eldőlt, hogy nyereséget hoz, amikor még a fogyasztó nem is tud róla, nem is tudja, hogy olyan lesz. Nem akarok senkit sem bántani. Nagyon oda kell figyelni mindenre. Olyan fogalmakat ültetnek a fejünkbe, a tudatunkba, ami már nem valós. Miért mondom, hogy már nem valós? Mert korábban más volt az adott fogalom értelme. Egy betűre, egy szóra, egy elmondott mondatra, hiszen felénk nagyon egyszerű a dolog, csak visszafelé bizony igencsak rögös. Érdemes egyre inkább mélyebben is tájékozódni minden, és mindenki felé. Ez pusztán csak önvédelem. Szomorú. Ki kellett ennek alakulnia? Így kell ennek lenni? Így bánnak a köznéppel? Mi csak egy megbélyegzett fogyasztók vagyunk? Érdekek mentén haladó bábuk? Bólogatunk, hogy aztán kihasználjanak? Ébresztő emberek! Tudásunk elérte azt a szintet, ahol már kérdezni, véleményt nyilvánítani, ötleteket adni, valaminek a megvalósítására vagyunk képesek. Vagy mégsem? Beletörődünk abba, hogy mindent megmondanak nekünk. Mit tegyél, mit vegyél, mi szerint gondolkozz, mi szerint cselekedj, egyáltalán milyen törvények mentén éljél, mely törvényeket nem az ember védelmére hozták meg. Talán már említettem. Ezek a gondolatok saját gondolatok.  Ez csak egy vélemény. Az írás semmilyen manipulatív eszközzel nem szolgál, és nem is tartalmaz, és nem is az volt a szándék, hogy ilyet tartalmazzon. Gondolatébresztő? Agytekervény mozgató? Elgondolkodtató? Vajon mi? Döntse el mindenki belátása szerint. Ne álomvilágban éljünk, hanem a valóságban. Békességben, nyugalomban, szeretetben, megértésben. Nagy kérés? Talán még nem. Hogy ezt hogy lehet megtalálni, mindenki maga döntse el. A tudatlanság, és hatalom az emberiség ellen fordul. Van egy érdekes dolog, vagy inkább furcsa. A világot valaki, vagy valami irányítja. Irányítják az elménket, az elménket, mely nagyon sérülékeny. Az elme dönti el az ember cselekedetét. Sajnos egyre jobban érezhető ennek az irányításnak az ereje, és alapossága. Az emberekben fenn kell tartani a szabad illúzió érzetét. Az ember ma már csak egy „fogyasztó”. Ébresztő!  

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.
 


Utolsó képArchívum

Naptár
<< December / 2022 >>


Statisztika

Most: 1
Összes: 117798
30 nap: 1686
24 óra: 51